REWARDS FOR CHANGE

Join This Is Our Shot in getting Canada #TogetherAgain. Enter for a chance to win one of thousands of prizes across Canada in Rewards for Change.

This Is Our Shot để được
#TogetherAgain

Play Video

Quý vị mong nhớ điều gì nhất vì đại dịch – ăn mừng với gia đình và bạn bè, đi xem thể thao hay đơn giản chỉ cùng nhau họp mặt? Tất cả chúng ta đều muốn có lại những điều này.

This Is Our Shot để được #TogetherAgain là một phong trào nhằm mục đích vận động người dân Canada và động viên lẫn nhau tự tin xóa bỏ sự do dự chích ngừa để tất cả chúng ta có thể cùng nhau chấm dứt đại dịch.

Để được #TogetherAgain, chúng ta phải tiếp tục tự bảo vệ chúng ta, gia đình chúng ta, và cộng đồng của chúng ta. Hãy bắt đầu bằng cách thừa nhận việc chích ngừa không dễ dàng cho một số người so với những người khác. Tất cả chúng ta phải làm việc chung với nhau để bảo đảm mọi người đều có được các điều thực tế và thông tin họ cần để thực hiện các quyết định có hiểu biết.

This Is Our Shot để chấm dứt đại dịch, Canada

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI:

Thông tin vắc-xin COVID-19

[XXXXX] Các liều vắc-xin COVID-19 đã được chích tại Canada

Quý vị có thể có thắc mắc về việc chích ngừa. Chúng tôi có mặt nơi đây để giúp trang bị quý vị với kiến thức quý vị cần để quý vị có thể cảm thấy tự tin chích ngừa và giúp chấm dứt đại dịch.

Tìm hiểu các điều thực tế. Đây là liều thuốc để chúng ta có thể cùng nhau sum họp lần nữa.

Khi quý vị đã sẵn sàng để làm cuộc hẹn…

Bấm vào tỉnh bang của quý vị và quý vị sẽ được dẫn vào cổng ghi danh điện tử của tỉnh bang quý vị. Hoặc vào trang mạng Vaccine Hunters Canada, trang web sẽ giúp hướng dẫn quý vị đến các cơ sở chủng ngừa trên toàn quốc, kể các các tiệm thuốc tây.

57,020

[XXXXX] Các liều vắc-xin COVID-19 đã được phân phối

52,913

[XXXXX] Các liều vắc-xin COVID-19 đã được chích

Dữ liệu từ Chính phủ Canada
https://art-bd.shinyapps.io/covid19canada/

Các cuộc họp khoáng đại phát sóng trực tiếp

This Is Our Shot để được #TogetherAgain phát sóng trực tiếp các cuộc họp thông tin khoáng đại thường lệ về COVID-19.

Quý vị có thể gửi trước các câu hỏi của quý vị hoặc trong lúc đang họp.

Buổi họp được trình bày bằng Anh ngữ

CÓ SẴN BẰNG NHIỀU THỨ TIẾNG KHÁC NHAU

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI:

Làm thế nào quý vị có thể tham gia

Chiến dịch This Is Our Shotđể được #TogetherAgain

Bất cứ ai đều có thể tham gia và khi tham gia như vậy, quý vị sẽ giúp truyền tải thông điệp chích ngừa có thể chấm dứt đại dịch tại Canada.

  1. Chích vắc-xin khi đến lượt của quý vị.
  2. Tham gia trong chiến dịch #ThisIsOurShotCA #TogetherAgain bằng cách mua một áo thun ngắn tay.
  3. Mặc áo thu ngắn tay đến cuộc hẹn chích ngừa của quý vị và dành riêng miếng băng keo (band-aid) chích ngừa của quý vị cho một người nào (hay vật gì đó) mà quý vị quan tâm
  4. Đăng một bức hình hay video quý vị đang mặc áo thun ngắn tay và cho thấy miếng band-aid của quý vị, gửi kèm nó cho bạn bè và gia đình và yêu cầu họ làm giống như vậy.
  5. Đồng thời chia sẻ các thông báo khác bằng cách dùng #ThisIsOurShotCA #TogetherAgain để giúp phổ biến thông tin.

Tất cả lợi nhuận từ tiền bán áo sẽ được trao cho tổ chức từ thiện Kids Help Phone.

Về This Is Our Shot để được #TogetherAgain

Các tổ chức cơ sở, các chuyên viên chăm sóc sức khỏe toàn Canada và một số các đại công ty danh tiếng nhất của Canada đã thấy nhu cầu cần truyền đạt về sự an toàn của vắc-xin và thay thế sự do dự với lòng tự tin. Họ đã quyết tâm cùng làm việc chung với nhau như một nhóm thống nhất, chú trọng vào nỗ lực phối hợp chung sẽ là cách có hiệu quả nhất để vượt qua sự do dự chích ngừa.

Bây giờ dưới một biểu ngữ duy nhất This Is Our Shot để được #TogetherAgain, chuyên viên y tế, các nhân viên tuyến đầu, các cộng đồng địa phương, công ty Canada, và một mạng lưới những người nổi danh và có tầm ảnh hưởng, đang quyết tâm dành thời gian và nguồn lực của họ để vận động sự tự tin để chích ngừa ở những người Canada.

Tin Mới Nhất


Deprecated: Function _register_controls is deprecated since version 3.1.0! Use Elementor\Controls_Stack::register_controls() instead. in /www/thisisourshot_191/public/wp-includes/functions.php on line 5379

Watch the full interview: https://www.cp24.com/video?clipId=2221114

Hospital News: Co-led by Dr. Anju Anand, a respirologist at…

Read more

Breakfast Television: Dina and Sid chat with Olympian Clara Hughes…

Read more