Trước khi quý vị chủng ngừa

Thông tin sau đây đã được soạn thảo cho trang mạng này bởi các nhà chuyên môn y khoa và chuyên viên y tế công cộng bằng cách sử dụng các nguồn tư liệu của chính phủ Canada và các nguồn tài liệu khoa học và y khoa khác. Thông tin không nhằm mục đích tư vấn y khoa. Hãy luôn luôn tìm sự tư vấn của một chuyên viên chăm sóc sức khỏe đủ năng lực nếu quý vị có thể có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến vắc-xin COVID-19.

Đúng vậy, những người đã từng bị COVID-19 trước đó vẫn nên được chủng ngừa đầy đủ hai liều. Các chuyên gia vẫn chưa biết bạn được bảo vệ bao lâu để không bị ốm trở lại sau khi khỏi COVID-19. Chủng ngừa sẽ giúp bảo vệ bạn bằng cách tạo ra phản ứng kháng thể mà không phải trải qua bệnh tật.

Nếu gần đây bạn đã bị COVID-19, bạn nên đợi cho đến khi cảm thấy khỏe hơn và kết thúc thời gian tự cách ly trước khi tiêm vắc-xin.

Nếu bạn đã nhận được vắc-xin mRNA (Pfizer-BioNTech hoặc Moderna) là liều đầu tiên, bạn sẽ được cung cấp vắc-xin mRNA làm liều thứ hai. Bạn nên nhận cùng loại vắc-xin như lần đầu tiên, trừ khi loại vắc-xin này không có sẵn hoặc không rõ nguồn gốc, trong trường hợp đó, bạn có thể nhận loại vắc-xin mRNA khác. Cả hai đều an toàn và hiệu quả như nhau.

Nếu bạn đã nhận AstraZeneca ở liều đầu tiên, bạn có thể chọn AstraZeneca ở liều thứ hai, nhưng NACI hiện đang khuyến nghị bạn nên tiêm vắc-xin mRNA cho liều thứ hai.

Tất cả các loại vắc-xin được chấp thuận sử dụng ở Canada đều có tác dụng giúp giảm khả năng nhập viện và trở nặng như nhau và tất cả đều có hiệu quả gần như 100% trong việc ngăn ngừa tử vong do COVID-19.

Điểm quan trọng là bạn không nên chờ đợi để được chủng ngừa hai liều để được bảo vệ đầy đủ. Các biến thể vi-rút mới đang xuất hiện gây ra nhiều ca bệnh, nhập viện và tử vong hơn, và tiêm chủng hàng loạt là cách duy nhất để ngăn chặn điều này.

Tất cả những ai đã chích vắc-xin sẽ vẫn cần phải tuân theo hướng dẫn y tế công cộng. Sau khi quý vị đã tiêm vắc-xin, vẫn còn rất quan trọng sẽ phải tiếp tục thực thi các biện pháp ngăn ngừa, bao gồm rửa tay, duy trì khoảng cách vật lý an toàn, đeo khẩu trang, và ở nhà nếu bị bệnh. Có một số lý do điều này quan trọng:
Phải mất tối thiểu hai tuần để cơ thể quý vị đạt được sự bảo vệ từ vắc-xin COVID-19. Điều này có nghĩa nếu quý vị mắc COVID-19 trước khi tiêm vắc-xin, hoặc trong vòng thời gian hai tuần sau khi chích vắc-xin, quý vị vẫn có thể bị bệnh vì COVID-19. Vì vậy nếu quý vị có các triệu chứng của COVID-19 sau khi chích ngừa, hãy đi xét nghiệm.
Vắc-xin không ngăn chận việc tất cả mọi người bị COVID-19. Với những người mắc vi rút, quý vị ít có khả năng hơn để bị bệnh nghiêm trọng.
Vắc-xin hiện có sẵn thì rất hiệu quả, nhưng quý vị có thể là một trong số nhỏ những người chưa có miễn dịch. Quý vị vẫn có thể lây COVID-19 nếu quý vị tương tác gần với những người khác hay nếu quý vị không tuân theo các biện pháp y tế công cộng.

Không, chích vắc-xin COVID-19 là hoàn toàn tự nguyện. Quý vị có toàn quyền chọn lựa chích hay không chích vắc-xin COVID-19.

Tất cả cư dân của Canada, bất kể tình trạng di trú, đều hội đủ điều kiện chích vắc-xin COVID-19. Quý vị không cần phải có số y tế cá nhân (PHN) hợp lệ. Hiện thời, chỉ những người từ 18 tuổi trở lên mới đủ điều kiện để chích vắc-xin Moderna, AstraZeneca và Johnson & Johnson. Những cá nhân từ 12 tuổi trở lên hội đủ điều kiện để chích vắc-xin Pfizer-BioNTech.