Mga Town Hall

SUSUNOD NA LIVE NA TOWN HALL – Nag-i-stream 8PM EST 2021/06/28

Puwede ninyong ipadala ang mga katanungan bago o sa panahon ng sesyon.
Ang pangyayari ay gaganapin sa wikang Ingles.

Mga Nakalipas na Town Hall

06/17/2021

06/11/2021

04/28/2021

05/19/2021

Kung mayroon kayong mga karagdagang katanungan o mga alalahanin tungkol sa mga bakuna sa COVID-19, pakisuyong ipadala ang inyong mga katanungan (maari kayong hindi magpakilala, kung nais ninyo). Gagawin namin ang aming makakaya upang sagutin ang mga katanungan sa mga hinaharap na town hall.

If you would like a response to your message, please enter your email address. / Si vous souhaitez une réponse à votre message, veuillez saisir votre adresse e-mail.