ታውን ሆልስ

ቀጺሉ ዘሎ ላይቭ ታውን ሆል – ዝመሓላለፈሉ 7PM EDT 2021/06/11

ቅድም ኢልኩም ወይ ድማ ኣብቲ መደብ ሕቶታትኩም ምርካብ ትኽእሉ።
እዚ ምድላው እዚ ብእንግሊዝኛ እዩ ዝካየድ።

ድሕሪ ታውን ሆልስ

04/28/2021

05/19/2021

ብዛዕብ ናይ COVID-19 ክታበታት ተወሳኺ ሕቶ ወይ ስክፍታ እንተሊኩም፣ ብኽብረትኩም ሕቶታትኩም (እንተደሊኹም ሽምኩም ከይጸራሕኩም) ስደዱ። ኣብ ናይ መጻኢ ታውን ሆልስ ሕቶታት ንምምላስ ንኽእሎ ኩሉ ክንገብር ኢና።

If you would like a response to your message, please enter your email address. / Si vous souhaitez une réponse à votre message, veuillez saisir votre adresse e-mail.