ก่อนรับการฉีดวัคซีน

ข้อมูลต่อไปนี้ได้ให้รายละเอียดสำหรับเว็บไซต์นี้โดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขโดยใช้ข้อมูลจากรัฐบาลแคนาดาและแหล่งวิทยาศาสตร์และการแพทย์อื่น ๆ ข้อมูลนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจาก ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับทุกคำถามที่คุณอาจมีเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19

ใช่ ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อนยังควรได้รับวัคซีนครบทั้งสองเข็ม ผู้เชี่ยวชาญยังไม่ทราบว่าคุณจะได้รับการป้องกันจากการเจ็บป่วยอีกนานเท่าใด หลังจากหายจากโรคโควิด-19 การฉีดวัคซีนจะช่วยปกป้องคุณโดยการสร้างการตอบสนองของแอนติบอดีโดยไม่มีอาการเจ็บป่วย

หากคุณเพิ่งติดเชื้อโควิด-19 คุณควรรอจนกว่าอาการจะทุเลาลง และสิ้นสุดช่วงเวลากักตัว ก่อนที่จะรับวัคซีน

หากคุณได้รับวัคซีนชนิด mRNA (Pfizer-BioNTech หรือ Moderna) เป็นเข็มแรก คุณจะได้รับการเสนอให้ฉีดวัคซีนชนิด mRNA เป็นเข็มที่สอง ขอแนะนำให้คุณรับวัคซีนชนิดเดียวกับครั้งแรก ยกเว้นกรณีที่วัคซีนไม่พร้อมหรือไม่เป็นที่รู้จัก ซึ่งในกรณีนี้ ก็สามารถรับวัคซีน mRNA ชนิดอื่นได้ ทั้งสองวิธีที่กล่าวมานี้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน

หากคุณได้รับ AstraZeneca เป็นเข็มแรก คุณอาจเลือกที่จะรับ AstraZeneca เป็นเข็มที่สอง แต่ตอนนี้ NACI แนะนำให้คุณรับวัคซีน mRNA เป็นเข็มที่สอง

วัคซีนทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในแคนาดาช่วยลดการรักษาตัวในโรงพยาบาลและการเจ็บป่วยที่รุนแรงได้อย่างเท่าเทียมกันและมีประสิทธิภาพ และวัคซีนทั้งหมดมีประสิทธิภาพเกือบ 100% ในการป้องกันการเสียชีวิตจากโควิด-19

ประเด็นสำคัญคือคุณไม่ควรรอรับการฉีดวัคซีนทั้งสองเข็มเพื่อการป้องกันอย่างเต็มที่ ตอนนี้ไวรัสสายพันธุ์ใหม่กำลังอุบัติขึ้น ซึ่งทำให้มีผู้ป่วย ผู้ที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น และการฉีดวัคซีนจำนวนมากเป็นวิธีเดียวที่จะหยุดยั้งสิ่งนี้ได้

ทุกคนที่ได้รับวัคซีนจะยังคงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุข หลังจากที่ได้รับวัคซีนแล้ว การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อไปซึ่งรวมถึง การล้างมือ การรักษาระยะห่างที่ปลอดภัย การสวมหน้ากากอนามัยและการอยู่บ้านเมื่อเจ็บป่วย มีสาเหตุหลายประการที่สำคัญ:
เพื่อให้ร่างกายของได้รับการปกป้องจากวัคซีนโควิด-19 ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์ ซึ่งหมายความว่า หากคุณติดเชื้อโควิด-19 ก่อนได้รับวัคซีนหรือภายในระยะเวลา สองสัปดาห์หลังได้รับวัคซีน คุณอาจยังสามารถป่วยจากเชื้อโควิด-19 ดังนั้น ถ้าพบอาการของโควิด-19 หลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีน คุณควรได้รับการตรวจหาเชื้อ
วัคซีนไม่ได้ยับยั้งจากการติดเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ที่ได้รับการติดเชื้อไวรัส โอกาสที่จะเจ็บป่วยรุนแรงนั้นจะน้อยลงมาก
วัคซีนที่มีอยู่มีประสิทธิภาพสูง แต่คุณอาจอยู่ในคนกลุ่มน้อยที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน คุณยังสามารถแพร่เชื้อโควิด-19 ได้ หากคุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอย่างใกล้ชิด หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข

ไม่ การได้รับวัคซีน COVID-19 เป็นไปด้วยความสมัครใจโดยสิ้นเชิง เป็นทางเลือกของคุณว่า จะรับวัคซีนโควิด-19 หรือไม่

ผู้ที่อาศัยอยู่ในแคนาดาทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสถานะการย้ายถิ่นฐานมีสิทธิ์ได้รับวัคซีนโควิด-19 คุณไม่จำเป็นต้องมี PHN ที่ถูกต้อง ปัจจุบันมีเฉพาะบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีน Moderna, AstraZeneca และ Johnson & Johnson บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับวัคซีน Pfizer-BioNTech