DAWLADA HOOSE

TOOSKA XIGA EE DAWLADA HOOSE – Baahin 8PM EST 2021/06/28

Waxa aad soo gudbin kartaa su’aalaha marka hore ama inta lagu jiro madasha.
Munaasabada waxaa lagu qaban doonaa Ingiriisi

KUWII HORE EE DAWLADA HOOSE

06/17/2021

06/11/2021

04/28/2021

05/19/2021

Hadii aad qabto su’aalo ama tabashooyin dheeraad ah oo ku saabsan talaalada COVID-19, fadlan waxa aad noogu soo dirtaa su’aalaha (hadii aad doonayso haybtaada waad qarin kartaa). Waxa aanu samayn doonaa wax kasta si aanu ugaga jawaabno su’aalahaaga dawlada hoose.


Deprecated: _register_controls is deprecated since version 3.1.0! Use Elementor\Controls_Stack::register_controls() instead. in /www/thisisourshot_191/public/wp-includes/functions.php on line 5323
If you would like a response to your message, please enter your email address. / Si vous souhaitez une réponse à votre message, veuillez saisir votre adresse e-mail.