Podczas szczepienia

Poniższe informacje dla naszego portalu opracowali lekarze i specjaliści w dziedzinie zdrowia publicznego na podstawie dokumentów rządu kanadyjskiego oraz innych źródeł naukowych i medycznych. Ich celem nie jest udzielanie porad medycznych. Wszelkie pytania dotyczące szczepionki przeciw COVID-19 należy zawsze kierować do wykwalifikowanych pracowników medycznych.

Your vaccination record will be stored by your provincial or territorial health authority.Zapis Twojego szczepienia będzie przechowywany przez wydział zdrowia Twojej prowincji lub terytorium Na ogół otrzymasz również papierową i/lub elektroniczną kopię dokumentu szczepienia przeciw COVID-19. Sprawdź w lokalnym wydziale zdrowia lub w punkcie szczepień, aby ustalić, jakie dokumenty otrzymasz.

Tak, jeśli potrzebujesz kogoś, kto Ci pomoże przejść przez proces szczepienia lub wymagasz wsparcia bądź pomocy tłumacza, możesz przyprowadzić jedną osobę.

Należy przynieść wydruk elektronicznej kopii potwierdzenia terminu wizyty (rejestracji). Powinieneś przynieść również swoją kartę zdrowia, jeśli ją posiadasz.