टाउन हल्स

अर्को लाइभ टाउन हल – स्ट्रिमिङ 8PM EST 2021/06/28

तपाईं सत्रअघि नै वा सत्रको अवधिमा आफ्ना प्रश्नहरू पेश गर्न सक्नुहुन्छ।
कार्यक्रम अङ्ग्रेजीमा हुने छ

विगतका टाउन हल्स

06/17/2021

06/11/2021

04/28/2021

05/19/2021

तपाईंसँग कोभिड-१९ खोपहरूका ’boutमा थप प्रश्न वा सरोकारहरू भएमा, कृपया आफ्ना प्रश्नहरू पठाउनुहोस् (तपाईं चाहनुहुन्छ भने नामरहित तरिकाले)। हामी भावी टाउन हल्सको समयमा प्रश्नहरूको जवाफ दिन हाम्रो सक्दो प्रयास गर्ने छौं।


Deprecated: 3.1.0 संस्करण देखि _register_controls अप्रचलित भएको छ ! बरु Elementor\Controls_Stack::register_controls() प्रयोग गर्नुहोस् । in /www/thisisourshot_191/public/wp-includes/functions.php on line 5323
If you would like a response to your message, please enter your email address. / Si vous souhaitez une réponse à votre message, veuillez saisir votre adresse e-mail.