KUMBI ZA JIJI

MKUTANO UJAO WA HADHARA- Muda wa kuonyeshwa mtandaoni 8PM EST 2021/06/28

Unaweza kutuma maswali yako kabla au wakati wa mkutano.
Tukio litakuwa kwa lugha ya Kiingereza.

MIKUTANO ILIYOPITA YA HADHARA

06/17/2021

06/11/2021

04/28/2021

05/19/2021

Kama una maswali ya ziada au mashaka kuhusiana na chanjo za COVID-19 (UVIKO-19) tafadhali tuma maswali yako (bila kujitambulisha kama unataka). Tutafanya kadri tunavyoweza kujibu maswali kwenye mikutano ya hadhara ijayo.

If you would like a response to your message, please enter your email address. / Si vous souhaitez une réponse à votre message, veuillez saisir votre adresse e-mail.