ستاسو د واکسین په جریان کې

لاندي معلومات د روغتیایی ماهرانو او د عامه روغیتا د باتجربه اشخاصو لخوا دویب پاڼو لپاره چې د کاناډا د حکومت لخوا او نورو سیانس پوهانو او د روغتیایي سرچینو لخوا کارول کیږي د جوړ شوي دي. دا د طبی مشورو په توګه نه دي طرحه شوي. هغه پوښتنې چې تاسو یې د کویډ-19 (COVID-19 ) په اړه د ځان سره لرئ همیشه یې په اړه د پرمتختللی روغتیا پالانو څخه صلاح مشورې ترسره کړئ.

هو، هغه کسان چې مخکې يې کووېډ-19 تیر کړی وي، هغوی هم باید د دوو دوزونو بشپړ واکسین ترلاسه کړي. طبي پوهانو ته لا تر اوسه دا معلومات نشته چې د کووېډ-19 څخه د رغیدو وروسته تاسو د څومره مودې لپاره د بیا ناروغه کیدو څخه خوندي پاتې کیدی شئ. واکسین کول به د اینتی بادي غبرګون د جوړولو له لارې ستاسې په خوندي کولو کې مرسته وکړي په داسې حال کې چې نه به ناروغه کیږئ.

که تاسو په دې وروستیو کې د کووېډ-19 ناروغي لرلې وي، نو تاسې باید د واکسینو ترلاسه کولو څخه مخکې د ښه کیدو پورې په تمه واوسئ او د منزوي کېدو موده مو ختمه کړئ.

که چېرې تاسو د خپل لومړي دوز په توګه mRNA واکسین (د Pfizer BionTech یا Moderna) ترلاسه کړې وي، نو د ویم دوز په توګه به تاسو ته mRNA واکسين وړاندېز کیږي. دا غوره ګڼل کیږي چې تاسو هغه ډول واکسین ترلاسه کړئ، چې په لومړي ځل مو ترلاسه کړي وي، تر څو چې دغه واکسین آسانۍ سره موجود نه وي یا نامعلومه وي، نو په دغه پېښه کې تاسو کولی شئ د mRNA بل ډول واکسین ترلاسه کړئ. دواړه په ورته ډول خوندي او اغيزه ناک دي.

که تاسو د لومړي دوز په توګه AstraZeneca ترلاسه کړې وي، تاسو کولی شئ چې دویم دوز هم د AstraZeneca انتخاب کړئ، خو اوس د معافیت ملي مشورتي کمیټه (NACI) دا سپارښت کوي چې خپل دویم دوز د mRNA واکسینو ترلاسه کړئ.

ټول واکسینونه په کاناډا کې د استعمال لپاره تصویب شوې دي چې په ورته او اغيزه ناک ډول په بستري کیدو او جدي ناروغه کیدو کې کمی راولي او ټول له کووېډ-19 څخه 100% د مړینې مخنیوي کې اغيزه ناک دي.

تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د بشپړ خوندیتوب لپاره تاسو باید د دوو دوزونو د ترلاسه کولو لپاره واکسین کولو ته په تمه ونه وسئ. د ویروس نوي ډولونه رامنځته کیږي چې له کبله یې لوړ شمېر کېسونه، بستري کیدل او مړینې رامنځته کیږي، او د دې د مخنیوي لپاره یوازینۍ لاره د ټولو خلکو واکسین کول دي.

هرهغه چا ته چې واکسین ترلاسه کوي اړتیا لیدل کیږي چې د عامه روغتیا پاملرنې تعقیب کړي. د واکسین د ترلاسه کولو وروسته اوس هم دا ډېره مهمه ده چې د مخنیو لپاره خپل اختیاط ته دوام ورکړئ، د دې ترڅنګ خپل لاسونه بابار ومینځئ، د یو بل ترمینځ ټاکل شوی واټن وساتۍ، ماسک واچوئ او کله چې ناروغ یاست په کور کې پاتي شئ. دلته یو څو مهم دلایل شتون لري:
د دې لپاره چې ستاسو بدن محافظت ترلاسه کوي نو د وکوویډ-19 واکسین د ترلاسه کولو وروسته تر دوه اونیو پوري وخت ته اړتیا لیدل کیږي. دا په دې معنی ده که چیرته تاسو په کیوډ-19 باندی مخکی له دې چې واکسین ترلاسه کړې یا د واکسین په تعقیب د دوه – اونیو په جریان کې اخته کیږئ، نو تاسو ښای اوس هم په کویډ-19 باندي اخته شئ. که تاسو چیرته د واکسین د ترسره کولو وروسته هم په ځان کې د کویډ-19 نښې وینئ نو ژر تر ژر ځان معاینه کړئ.
دا واکسین نشي کولی چې هرڅوک د کویډ-19 څخه وژغوري. دا ډېر کم لیدل کیږي چې تاسو به د شدیدو ناروغیو تجربه وکړئ.
شته واکسین په لووړه کچه اغیزمن دی، خو ته په داسي ډېرو کمو خلکو کې ښای راشي چې د ناروغیو په وړاندی یې د بدن معافیت نه وي ترلاسه کړي. ته اوس هم کولی شئ که چیرته د عامه روغتیا سپارښتنې ونه منئ او د خلکو سره نیزدیکت پیدا کړئ د کویډ-19 وایروس نورو ته انتقال کړئ.

نه، د COVID-19 واکسین ترلاسه کول په بشپړه توګه په خپله خوښه ترسره کیږي. داستاسو خپل اختیار دې چې د کوویډ-19 واکسین ترسره کوئ یا نه.

ټول کاناډیان، په شمول د کډوالو د کویډـ19 د ترلاسه کولو لپاره وړ دي. تاسو اړتیا نلرئ چې یو معتبر PHN ولرئ. اوس مهال هغه افراد چې عمریې د 18 کالو یا له ده څخه پورته وي د Moderna, AstraZeneca او Johnson & Johnsonواکسین د ترلاسه کولو وړتیا لري. هغه زده کونکی چې عمر یې 12 کاله یا له ده څخه پورته وي کولی شې چې د Pfizer-BioNTech واکسین ترلاسه کړي.