DAWLADA HOOSE

TOOSKA XIGA EE DAWLADA HOOSE – Baahin 8PM EST 2021/06/28

Waxa aad soo gudbin kartaa su’aalaha marka hore ama inta lagu jiro madasha.
Munaasabada waxaa lagu qaban doonaa Ingiriisi

KUWII HORE EE DAWLADA HOOSE

06/17/2021

06/11/2021

04/28/2021

05/19/2021

Hadii aad qabto su’aalo ama tabashooyin dheeraad ah oo ku saabsan talaalada COVID-19, fadlan waxa aad noogu soo dirtaa su’aalaha (hadii aad doonayso haybtaada waad qarin kartaa). Waxa aanu samayn doonaa wax kasta si aanu ugaga jawaabno su’aalahaaga dawlada hoose.

If you would like a response to your message, please enter your email address. / Si vous souhaitez une réponse à votre message, veuillez saisir votre adresse e-mail.