เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19

ข้อมูลต่อไปนี้ได้ให้รายละเอียดสำหรับเว็บไซต์นี้โดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขโดยใช้ข้อมูลจากรัฐบาลแคนาดาและแหล่งวิทยาศาสตร์และการแพทย์อื่น ๆ ข้อมูลนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจาก ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับทุกคำถามที่คุณอาจมีเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19

การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 จะช่วยปกป้องอาการป่วยหรือเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ชาวแคนาดาจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนในจำนวนที่เพียงพอเพื่อหยุดการแพร่กระจายของไวรัสในชุมชน

แม้ว่าจะไม่เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 แต่ก็อาจมีภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวรวมถึง การสูญเสียความจำ ภาวะอ่อนล้า หายใจลำบากโดยไม่ทราบสาเหตุ และความเสียหายต่อปอดและหัวใจ

หากพลเมืองในจำนวนที่เพียงพอมีภูมิคุ้มกัน ไวรัสก็มีโอกาสแพร่กระจายได้น้อย เราจำเป็นต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 75% ของประชากรเพื่อ ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ และกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ดั่งเดิม ธุรกิจกลับมาดำเนินการได้ กอดและพบหน้าคนที่คุณรักได้อีกครั้ง

ไม่ต้องจ่าย วัคซีนโควิด-19 ทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่าย

ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน คณะกรรมการที่ปรึกษาแห่งชาติด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน (NACI) ได้ปรับปรุงคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้วัคซีนโควิด-19 ชนิดอื่นแทนกันได้สำหรับเข็มที่สอง ตอนนี้ขอแนะนำว่าควรฉีดวัคซีนชนิด mRNA เป็นเข็มที่สองสำหรับผู้ที่รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มแรก ทั้งนี้อ้างอิงจากหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าอาจมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นจากการใช้วัคซีนแบบผสมนี้

หากคุณได้รับวัคซีนชนิด mRNA (Pfizer-BioNTech หรือ Moderna) เป็นเข็มแรก คุณจะได้รับการเสนอให้ฉีดวัคซีนชนิด mRNA เป็นเข็มที่สอง ขอแนะนำให้คุณรับวัคซีนชนิดเดียวกับครั้งแรก ยกเว้นกรณีที่วัคซีนไม่พร้อมหรือไม่เป็นที่รู้จัก ซึ่งในกรณีนี้ ก็สามารถรับวัคซีน mRNA ชนิดอื่นได้ ทั้งสองวิธีที่กล่าวมานี้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน

หากคุณได้รับ AstraZeneca เป็นเข็มแรก คุณอาจเลือกที่จะรับ AstraZeneca เป็นเข็มที่สอง แต่ตอนนี้ NACI แนะนำให้คุณรับวัคซีน mRNA เป็นเข็มที่สอง

วัคซีนทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในแคนาดาช่วยลดการรักษาตัวในโรงพยาบาลและการเจ็บป่วยที่รุนแรงได้อย่างเท่าเทียมกันและมีประสิทธิภาพ และวัคซีนทั้งหมดมีประสิทธิภาพเกือบ 100% ในการป้องกันการเสียชีวิตจากโควิด-19

ประเด็นสำคัญคือคุณไม่ควรรอรับการฉีดวัคซีนทั้งสองเข็มเพื่อการป้องกันอย่างเต็มที่ ตอนนี้ไวรัสสายพันธุ์ใหม่กำลังอุบัติขึ้น ซึ่งทำให้มีผู้ป่วย ผู้ที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น และการฉีดวัคซีนจำนวนมากเป็นวิธีเดียวที่จะหยุดยั้งสิ่งนี้ได้

จากข้อมูลของ Health Canada และจากการทดลองทางคลินิกเกี่ยวกับผู้รับวัคซีนหลายหมื่นราย:

วัคซีน Pfizer-BioNTech จะได้ผล 95% หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่สอง

ที่มา: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html

วัคซีนของ Moderna จะได้ผล 94% หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่สอง

ที่มา: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html

วัคซีน Astrazeneca จะได้ผล 62% หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่สอง (มีประสิทธิภาพ 79% จากการศึกษาในอเมริกาเหนือ/ใต้)
ข้อมูลจริงแสดงให้เห็นว่า AZ (แอสตราเซเนกา) จะได้ผล 80 -90% ในการป้องกันการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ที่มา: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/astrazeneca.html

วัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จะได้ผล 66% หลังจากได้รับวัคซีนเข็มเดียว และข้อมูลแบบเรียลไทม์แสดงให้เห็นว่า>> 90% ได้ผลในการป้องกันความรุนแรงของอาการป่วยและการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ที่มา: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/janssen.html

วัคซีนทั้ง 4 ชนิดมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรคโควิด-19 ที่รุนแรง การรักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิต

ขึ้นอยู่กับความแตกต่างกันระหว่างวัคซีนและสายพันธุ์ต่าง ๆ

วัคซีนโควิด-19 ทุกชนิดจะช่วยป้องกันความรุนแรงของอาการป่วย/เสียชีวิตจากสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่หมุนเวียนกันอยู่ในแคนาดาในขณะนี้

แม้ว่าวัคซีนจะให้ผลที่ต่ำกว่าในบางสายพันธุ์ แต่ผู้ผลิตกำลังสร้างวัคซีนรุ่นใหม่เพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นกับสายพันธุ์ใหม่ ๆ เหล่านี้เพื่อที่ว่าในอนาคต คุณอาจจะได้รับวัคซีนกระตุ้นซึ่งทำงานได้ดีกับสายพันธุ์ใหม่ ๆ ในอีกไม่กี่เดือนและปีข้างหน้า

สำหรับวัคซีน Pfizer-BioNTech, Moderna และ AstraZenecaจำเป็นต้องฉีดวัคซีน 2 เข็มเนื่องจากเข็มแรกจะเป็นการ “เตรียมพร้อม” การตอบสนองภูมิคุ้มกันของร่างกายของคุณ: ร่างกายจะเรียนรู้ที่จะสร้างแอนติบอดีเพื่อต่อสู้กับเชื้อโควิด-19 เข็มที่สองจะเป็นการ “ช่วยกระตุ้น” วัคซีนสำหรับภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งและยาวนานขึ้น จึงจำเป็นต้องได้รับวัคซีนทั้งสองเข็มเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันเต็มที่

วัคซีนของ Johnson & Johnson ได้รับการทดสอบและแสดงให้เห็นว่าสามารถปกป้องผู้คนและสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเพียงครั้งเดียว

Pfizer-BioNTech และ Moderna: เป็นวัคซีนชนิด mRNA

ชิ้นเล็ก ๆ ของ mRNA ที่ทำให้โปรตีนตรงส่วนหนาม (spike protein) ของโควิด-19 เข้าสู่เซลล์ของคุณและสอนให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีต่อต้านไวรัสโควิด-19 จากนั้น mRNA จะถูกทำลายภายในไม่กี่ชั่วโมง โดยที่ทิ้งการสอนสร้างภูมิต้านสอนไว้ให้ร่างกาย

Astra Zeneca and J&J: viral vector vaccines.

วัคซีนเหล่านี้ใช้ไวรัสที่ไม่เป็นอันตราย (เช่น ไวรัสไข้หวัดทั่วไป) ซึ่งทำให้อ่อนแอลงแล้วจึงดัดแปลงโดยการเพิ่มชิ้นส่วนของโปรตีนตรงส่วนหนาม (spike protein) ของไวรัสโควิด-19 กระบวนการเดียวกันนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกับวัคซีน mRNA ข้างต้นที่กระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างแอนติบอดีและกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันอื่น ๆ

วัคซีนเหล่านี้จะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับหรือเปลี่ยนดีเอ็นเอของคุณเอง

วัคซีนเหล่านี้จะไม่มีไวรัสโควิด-19 ที่มีชีวิตเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด

ทั้งหมดมีผลข้างเคียงที่คล้ายกันคือ ปวดบริเวณที่ฉีดยา อ่อนเพลีย มีอาการไข้หรือไข้หวัดใหญ่เช่น อาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ/ปวดเมื่อยตามข้อเล็กน้อย

Health Canada ได้อนุมัติวัคซีนโควิด-19 ของ Pfizer-Biontech, Moderna, Astrazeneca และ Janssen (Johnson & Johnson) สำหรับใช้ในแคนาดาแล้ว

ไม่ การได้รับวัคซีนใด ๆ รวมทั้งวัคซีน COVID-19 จะไม่ส่งผลต่อผลการตรวจสอบหาเชื้อโควิด19 เนื่องจากไม่ใช่วัคซีนจากเชื้อที่มีชีวิตอยู่