ระหว่างการฉีดวัคซีน

ข้อมูลต่อไปนี้ได้ให้รายละเอียดสำหรับเว็บไซต์นี้โดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขโดยใช้ข้อมูลจากรัฐบาลแคนาดาและแหล่งวิทยาศาสตร์และการแพทย์อื่น ๆ ข้อมูลนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจาก ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับทุกคำถามที่คุณอาจมีเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19

บันทึกการฉีดวัคซีนของคุณจะถูกจัดเก็บโดยหน่วยงานสาธารณสุขประจำจังหวัดหรือเขตพื้นที่ของคุณ โดยทั่วไปแล้ว จะมีการจัดเตรียมเอกสารและ/หรือสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของบันทึกการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับคุณด้วย โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ของคุณหรือที่คลินิกจัดฉีดวัคซีนเพื่อทำความเข้าใจว่าคุณจะได้รับเอกสารใด

ได้ คุณสามารถพาผู้ติดตามไปด้วยได้หนึ่งคน หากคุณต้องการใครสักคนที่จะช่วยชี้แนะขั้นตอนการฉีดวัคซีนหรือหากคุณต้องการความช่วยเหลือ หรือล่ามช่วยแปล

คุณควรนำสำเนาที่พิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของการยืนยันการนัดหมายของคุณ (การลงทะเบียน) ไปด้วย นอกจากนี้ คุณควรนำบัตรสุขภาพของคุณได้ หากมี