ทาวน์ฮอลล์

ไลฟ์สดทาวน์ฮอลล์ — สตรีมมิ่ง 8PM EST 2021/06/28

คุณสามารถ ส่งคำถามของคุณ ก่อนหรือในระหว่างการประชุมได้
กิจกรรมจะจัดขึ้นโดยใช้ภาษาอังกฤษ

ทาวน์ฮอลล์ที่ผ่านมา

06/17/2021

06/11/2021

04/28/2021

05/19/2021

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 โปรดส่งคำถามของคุณ (โดยไม่ระบุชื่อหากคุณต้องการ) เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบคำถามในช่วงที่ของทาวน์ฮอลล์ข้างหน้า

If you would like a response to your message, please enter your email address. / Si vous souhaitez une réponse à votre message, veuillez saisir votre adresse e-mail.