پیش از واکسیناسیون

اطلاعات زیر از سوی متخصصان پزشکی و کارشناسان سلامت عمومی و با استفاده از منابع دولت کانادا و سایر منابع علمی و پزشکی، برای این وبسایت تهیه شده است. این اطلاعات، به عنوان توصیه‌های پزشکی در نظر گرفته نمی‌شوند. همیشه پرسش‌هایی را که ممکن است درباره واکسن COVID-19 داشته‌ باشید، از یک کارشناس خدمات درمانی ذیصلاح بپرسید.

بله، افرادی که قبلاً به کووید-19 مبتلا شدهاند، همچنان باید دو دوز واکسن دریافت کنند. کارشناسان هنوز نمیدانند که پس از بهبود کووید-19 تا چهمدت در برابر بیماری مصونیت خواهید داشت. واکسیناسیون با ایجاد واکنش پادتن و بدون ابتلا به بیماری، به ایجاد مصونیت در بدن شما کمک میکند.

اگر به‌تازگی به کووید-19 مبتلا شده باشید، باید تا زمان بهبود و پایان یافتن دوره قرنطینه خانگی صبر کنید و سپس برای دریافت واکسن اقدام کنید.

اگر واکسن mRNA (محصول Pfizer-BioNTech یا Moderna) را بهعنوان دوز اول دریافت کرده باشید، یک واکسن mRNA بهعنوان دوز دوم به شما پیشنهاد میشود. بهتر است نوع واکسن اول و دوم شما یکسان باشد، مگراینکه آن واکسن در دسترس یا موجود نباشد که در این صورت دریافت نوع دیگر واکسن mRNA اشکالی نخواهد داشت. هر دو به یک اندازه موثر و ایمن هستند.

اگر AstraZeneca را بهعنوان دوز اول دریافت کردهاید، میتوانید AstraZeneca را بهعنوان دوز دوم انتخاب کنید ولی NACI پیشنهاد میکند که یک واکسن mRNA بهعنوان دوز دوم دریافت کنید.

همه واکسنهایی که برای مصرف در کانادا تایید شدهاند، به یک اندازه و به شکل موثر آمار بستری و ابتلا به بیماری جدی را کاهش میدهند و کارآیی همه آنها در پیشگیری از مرگ ناشی از ابتلا به کووید-19 تقریباً 100% است.

نکته مهم این است که برای دستیابی به مصونیت کامل لزومی ندارد که برای دریافت دو دوز واکسن صبر کنید. گونههای جدیدی از ویروس شکل گرفته است که آمار انتقال، بستری شدن و مرگ را افزایش میدهند و واکسیناسیون عمومی تنها راه مقابله با این روند است.

هر کس که واکسن دریافت می‌کند، همچنان باید دستورالعمل‌های سلامت عمومی را دنبال کند. پس از دریافت واکسن، ادامه رعایت تدابیر پیشگیرانه، از جمله شستن دست‌ها، حفظ فاصله فیزیکی امن، پوشیدن ماسک، و ماندن در خانه در صورت بیماری، همچنان بسیار مهم خواهد بود. این امر به چند دلیل مهم است:
حداقل دو هفته طول می‌کشد تا بدن شما محافظت واکسن COVID-19 را به دست آورد. این به معنی آن است که اگر پیش از واکسینه شدن، یا ظرف دو هفته پس از واکسن به ویروس COVID-19 مبتلا شدید، همچنان ممکن است در اثر COVID-19 بیمار شوید. بنابراین اگر پس از واکسینه شدن، نشانه‌های COVID-19 را داشته باشید تست بدهید.
واکسن در همه افراد مانع ابتلا ی به COVID-19 نخواهد شد. برای افرادی که به ویروس مبتلا می‌شوند، احتمال بیمار شدن شدید آنها بسیار کمتر است.
واکسن‌های موجود بسیار موثر هستند ولی ممکن است در میان افراد اندکی باشید که مصونیت ندارند. اگر با افراد از نزدیک معاشرت کنید یا تدابیر سلامت عمومی را رعایت نکنید، همچنان ممکن است ویروس COVID-19 را منتشر کنید.

نه، دریافت واکسن COVID-19 کاملا اختیاری است. خودتان می‌توانید انتخاب کنید که واکسن COVID-19 را دریافت کنید یا نه.

همه ساکنین کانادا، صرف‌نظر از وضعیت مهاجرت، برای واکسن COVID-19 واجد شرایط هستند. لازم نیست یک PHN معتبر داشته باشید. در حال حاضر، فقط افراد 18 ساله و بالاتر برای دریافت واکسن‌های Moderna و AstraZeneca و Johnson & Johnson واجد شرایط هستند. افراد 12 ساله و بالاتر، برای دریافت واکسن Pfizer-BioNTech واجد شرایط هستند.