الاجتماعات

ՀԱՋՈՐԴ ԿԵՆԴԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ – Հեռարձակում 8PM EST 2021/06/28

Դուք կարող եք ներկայացնել ձեր հարցերը նախքան հանդիպումը սկսելը կամ հանդիպման ժամանակ:
Միջոցառումը կատարվելու է անգլերեն լեզվով:

ԱՆՑՅԱԼ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԸ

06/17/2021

06/11/2021

04/28/2021

05/19/2021

Եթե COVID-19 պատվաստանյութերի վերաբերյալ լրացուցիչ հարցեր կամ մտահոգություններ ունեք, խնդրում ենք ուղարկել ձեր հարցերը (անանուն, եթե ցանկանում եք): Մենք մեր լավագույնը կանենք, որ պատասխանենք հարցերին ապագա քաղաքապետարանային հանդիպումների ժամանակ:

If you would like a response to your message, please enter your email address. / Si vous souhaitez une réponse à votre message, veuillez saisir votre adresse e-mail.