در طول واکسیناسیون

اطلاعات زیر از سوی متخصصان پزشکی و کارشناسان سلامت عمومی و با استفاده از منابع دولت کانادا و سایر منابع علمی و پزشکی، برای این وبسایت تهیه شده است. این اطلاعات، به عنوان توصیه‌های پزشکی در نظر گرفته نمی‌شوند. همیشه پرسش‌هایی را که ممکن است درباره واکسن COVID-19 داشته‌ باشید، از یک کارشناس خدمات درمانی ذیصلاح بپرسید.

گواهی واکسیناسیون شما از سوی اداره سلامت ایالت یا قلمرو شما ذخیره خواهد شد. به طور کلی، یک نسخه کاغذی و/یا الکترونیک از گواهی واکسیناسیون COVID-19 نیز به شما داده خواهد شد. برای دانستن بیشتر درباره نوع گواهی، لطفا با اداره سلامت یا کلینیک واکسیناسیون محلی خود صحبت کنید.

بله، اگر نیاز دارید یک نفر در هدایت فرایند واکسیناسیون به شما کمک کند یا اگر به کمک یا ترجمه نیاز دارید، می‌توانید یک نفر را به همراه بیاورید.

باید یک نسخه کاغذی یا الکترونیکی تاییدیه وقت واکسیناسیون (نام‌نویسی) خود را بیاورید. همچنین باید کارت سلامت خود را، اگر دارید، بیاورید.