Ձեր պատվաստման ընթացքում

Հետևյալ տեղեկությունները պատրաստվել են այս կայքի համար բժշկական մասնագետների և հանրային առողջապահության փորձագետների կողմից, որոնք օգտվել են Կանադայի պետական և այլ գիտական ու բժշկական աղբյուրներից: Այն նախատեսված չէ որպես բժշկական խորհրդատվություն։ COVID-19 պատվաստանյութի վերաբերյալ ցանկացած հարցերի դեպքում միշտ դիմեք որակավորված բժշկի խորհրդատվության համար:

Ձեր պատվաստման մասին գրառումը պահպանվելու է ձեր մարզային կամ տարածքային առողջապահական մարմնում: Ընդհանուր առմամբ, ձեր COVID-19 պատվաստման գրառումների թղթային և/կամ էլեկտրոնային պատճենը նաև տրամադրվելու է ձեզ: Խնդրում ենք ստուգել ձեր տեղական առողջապահական մարմնի հետ կամ պատվաստումների կլինիկայում՝ հասկանալու համար, թե ի՞նչ փաստաթղթեր են տրամադրվելու:

Այո, եթե ձեզ անհրաժեշտ է ինչ-որ մեկը, ով կօգնի ձեզ կողմնորոշվել պատվաստումների գործընթացում, կամ եթե ձեզ անհրաժեշտ է աջակցություն կամ թարգմանություն, ապա դուք կարող եք ձեզ հետ բերել մեկ այլ անձ:

Դուք պետք է բերեք ձեր ժամադրության հաստատման տպագիր կամ էլեկտրոնային պատճենը (գրանցումը): Դուք պետք է նաև բերեք ձեր բժշկական քարտը, եթե ունեք: