Κατά τον εμβολιασμό

Οι παρακάτω πληροφορίες καταρτίστηκαν ειδικά για τον ιστότοπο αυτό από επαγγελματίες της υγείας και ειδικούς στη δημόσια υγεία χρησιμοποιώντας επιστημονικές και ιατρικές και άλλες πηγές της κυβέρνησης του Καναδά. Οι πληροφορίες αυτές δεν επέχουν θέση ιατρικής συμβουλής Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αναζητάτε τη συμβουλή εξειδικευμένου παρόχου υγειονομικής περίθαλψης αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το εμβόλιο κατά της COVID-19.

Ο εμβολιασμός σας θα καταχωριστεί στα αρχεία της υγειονομικής αρχής στην οποία υπάγεστε (επαρχεία ή περιφέρεια). Σε γενικές γραμμές, θα λάβετε αντίγραφο της βεβαίωσης εμβολιασμού σας κατά της COVID-19 σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή. Επικοινωνήστε με την τοπική υγειονομική αρχή ή την κλινική εμβολιασμού (εμβολιαστικό κέντρο) για να λάβετε κατατοπιστικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που θα σας δώσουν.

Ναι, αν χρειάζεστε κάποιον για να σας βοηθήσει με τη διαδικασία του εμβολιασμού ή αν χρειάζεστε υποστήριξη ή διερμηνεία, μπορείτε να συνοδεύεστε από πρόσωπο του φιλικού ή οικογενειακού σας περιβάλλοντος.

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας το έντυπο ή το ηλεκτρονικό αντίγραφο επιβεβαίωσης του ραντεβού σας (εγγραφή). Επίσης, εφόσον έχετε κάρτα υγείας, θα πρέπει να την έχετε μαζί σας.